മനുഷ്യ തിന്മകളെ ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഭൂമി ദിനം

ഓരോ ദിനാഘോഷങ്ങളും മനുഷ്യന്റെ കുറ്റബോധമാണ് . അതിന്റെ നീറ്റലിൽ മറ്റു പലതും എന്ന പോലെ ഓരോ ഭൂമി ദിനാഘോഷങ്ങളിലും അവൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലുകയും ഭൂമിയോട് മാപ്പിരക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തെറ്റുകൾ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഓരോ ഭൗമദിനവും നമ്മൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പോരാട്ടം ആകണം. അത് ജലത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കലാപമാകണം. കാരണം ജലം ഇല്ലാത്തതാണ് ഭൂമിയുടെ ദുരിതമെന്ന് ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അറിഞ്ഞു വയ്ക്കണം

1970 ഏപ്രിൽ 22-ന് ലോക ഭൗമദിനം എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിന് തുടക്കമായിട്ടു അര നൂറ്റാണ്ട് അടുക്കുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ 46 വർഷം നമ്മൾ നടത്തിയ ആഘോഷങ്ങൾ ഭൂമിയ്ക്ക് എന്ത് നല്കി ? ഭൂമി നമുക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ എല്ലാ ഊർജ്ജവും ഒരു മടിയും കൂടാതെ തന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. തിരിച്ചോ ? സാങ്കേതികതയുടെ വളർച്ച കൊണ്ട് തിമിരം ബാധിച്ച നമ്മൾ ഭൂമിയെ ചൂഴ്ന്നുകൊണ്ടെയിരിക്കുന്നു.

ഇന്ന് ലോക ഭൗമദിനം

ഏപ്രിൽ 22 ആണ് ലോകഭൗമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണമാണ് ഭൗമദിനാചരണ ലക്ഷ്യം. ജനങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് അവബോധം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1970 ഏപ്രിൽ 22-ന് അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിലാണ് ആദ്യത്തെ ഭൗമദിനം ആചരിച്ചത്.

മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ്. മനുഷ്യന് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഈ നൂറ്റാണ്ട് അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും ഭൂമിയിലെ ചൂട് നാലു ഡിഗ്രിയെങ്കിലും കൂടുമെന്നാണ് യു.എൻ. പഠനസംഘത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ധനങ്ങളായ പെട്രോളും മറ്റും കത്തുമ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്ന കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിറയുന്നതാണ് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന ചൂടിനു പിന്നിലുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം. ആഗിരണം ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ വനങ്ങളും മറ്റു സസ്യാവരണങ്ങളും കുറഞ്ഞതോടെ ഈ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപോക്കാണ് ഈ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള ഏക പരിഹാരം. തിരുത്തലിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി ആഗോള വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിലാണ് ഇന്നു ലോകത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ. നാളത്തെ തലമുറയുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുർവിധിതിരുത്തുക എന്നതാണ് ഭൗമദിനാചരണം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

2008 രാജ്യാന്തര ഭൗമവർഷമായി ആചരിച്ചു. ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും ഭൂമി നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൂടുതലറിയാനും ഭൗമശാസ്ത്രങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും പ്രസക്തിയും മനസ്സിലാക്കുവാനും ഇതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയൊരുക്കി. മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ഭൂമിയിലുണ്ടാവുന്ന ആഗോളതാപനം, കാലവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽ അവബോധം വളർത്തുക, ഭൂമിശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പുതിയ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിലെ ചികിത്സാ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്തുക, സമുദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ പഠിക്കുക എന്നിവയായിരുന്നു ഭൗമവർഷാചരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

JALAKALAPAM New

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY