കേരളം എൽ.ഡി.എഫ്. ഭരിക്കുമെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ -സീ ഫോർ സർവ്വേ ഫലം

0

കേരളത്തിൽ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 75 മുതൽ 81 വരെ സീറ്റ് നേടി ഇടതു പക്ഷം അധികാരത്തിൽ വരുമെന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ്‌ -സീ ഫോർ സർവ്വേ ഫലം. ഭരണ കക്ഷി 56 മുതൽ 62 വരെ സീറ്റുകളിൽ ഒതുങ്ങും. ബി,ജെ.പി. അടങ്ങുന്ന എൻ. ഡി. എ. മൂന്നു മുതൽ അഞ്ചു വരെ സീറ്റ് നേടും എന്നും സർവ്വേ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

25

Comments

comments

youtube subcribe