ജിഷയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ആഷിക്ക് അബു

0

പെരുമ്പാവൂരിലെ ജിഷയുടെ മരണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ആഷിക്ക് അബുവും. ജീവിക്കാനുള്ള പെൺകുട്ടികളുെട അവകാശം എന്തുവില കൊടുത്തും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നാണ് ആഷിക്ക് അബു ഫെയ്‌സ് ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്.

 

Comments

comments

youtube subcribe