ഇന്നലെ പെയ്ത മഴയിൽ എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാന്റ്

ഇന്നലെ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ വെള്ളം കയറിയ എറണാകുളം കെഎസ്ആർടിസി ബസ്റ്റാന്റ് ചിത്രങ്ങളിലൂടെ…

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY