സിപിഎം മന്ത്രിമാർക്ക് പെരുമാറ്റ ചട്ടം

CPIM

സിപിഎം മന്ത്രിമാർക്ക് പെരുമാറ്റ ചട്ടം നിലവിൽവന്നു. കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തരുതെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതി. സന്ദർശകർക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ അവസരമൊരുക്കണമെന്നും സംസ്ഥാന സമിതി.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY