ഒരു പവന്‍ സ്വര്‍ണ്ണത്തിന് 22,080 രൂപ. സ്വര്‍ണ്ണവില താഴേക്ക്

gold gold price drops by 80rs

സ്വര്‍ണ്ണവില ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ കുറഞ്ഞ് 2760 രൂപയായി. പവന്  22080 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വില. ഇന്നലെ 22160 ആയിരുന്നു

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY