ഈ ഐഡിയ സൂപ്പർ അല്ലേ?

0

പാചകത്തിനിടെ പാത്രത്തിൽ കരിഞ്ഞ് പിടിക്കുന്നത് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എങ്ങനെ ആ പാത്രം പഴയ അവസ്ഥയിലാക്കുമെന്നറിയാതെ നക്ഷത്രമെണ്ണാറുണ്ടോ?എങ്കിലിതാ ഒരു പരിഹാരം. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ

Comments

comments

youtube subcribe