ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നേട്ടം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ

1983 ജൂൺ 25 നാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യ ആദ്യ ലോകകപ്പ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ക്രിക്കറ്റിന്റെ നെറുകയിൽ ഇന്ത്യ എത്തിയതിന്റെ 33 വർഷം. കാണാം 1983 ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY