ലോകത്തിലെ മികച്ച പത്ത് അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കുകൾ

0

രസകരവും സാഹസികവുമായ വിനോദങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന പത്ത് അമ്യൂസ്‌മെന്റ് പാർക്കുകൾ.

യൂണിവേഴ്‌സൽ സ്റ്റുഡിയോസ്, ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്, കാലിഫോർണിയ

1ഡിസ്‌നീസ് ഹോളിവുഡ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഓർലാൻഡോ, ഫ്‌ളോറിഡ

2ഡിസ്‌നീലാൻഡ് പാർക്ക് അനഹേം, കാലിഫോർണിയ

3ഡിസ്‌നി കാലിഫോർണിയ അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക്, കാലിഫോർണിയ

4ബെറ്റോ കരെരൊ വേൾഡ് പെൻഹ, ബ്രസീൽ

5

ഡിസ്‌കവറി കോവ് ഓർലാൻഡോ, ഫ്‌ളോറിഡ

6മാജിക് കിങ്ഡം ഓർലാൻഡോ, ഫ്‌ളോറിഡ

7യൂറോപ – പാർക്ക് റസ്റ്റ്, ജർമനി

8യൂണിവേഴ്‌സൽ സ്റ്റുഡിയോ, ഓർലാൻഡോ, ഫ്‌ളോറിഡ

9

 

Comments

comments

youtube subcribe