സ്വർണ്ണവില കൂടി

0
gold

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണ വില വീണ്ടും ഉയർന്നു. പവന് 120 രൂപ കൂടി 22,440 രൂപയിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമിന് 2805 രൂപയാണ് വില

Comments

comments

youtube subcribe