ഹോ…. എമ്മാതിരി രക്ഷപെടലാണിഷ്ടാ..!

0

ഇതുപോലെയുള്ള രക്ഷപ്പെടലുകള്‍ അപൂര്‍വ്വമായിരിക്കും. ഭാഗ്യം എന്ന് പറ‍ഞ്ഞാല്‍ ഇതാണ് ഭാഗ്യം..

Comments

comments