കൊതിയുണർത്തും ക്രീമി ബ്രെഡ് സാൻഡ്‌വിച്ച്

സ്ഥിരം സാന്‍ഡ്‌വിച്ച്കൾ മടുത്തുതുടങ്ങിയോ? ഇതാ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി. എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാം ഒരു ക്രീമി സാന്‍ഡ്‌വിച്ച്. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരു പോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് തീർച്ച!!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY