ബജറ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വായിക്കാം

0
thomas isac

ഖജനാവ് കാലിയാണെന്ന് ഭരണത്തിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ധനമന്ത്രി ടി എം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ റെക്കോഡ് ബജറ്റ് അവതരം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ജനങ്ങൾ.

ഖജനാവ് കാലിയെങ്കിലും ധനസമാഹരണത്തിനായി ജനങ്ങളുടെ കഴുത്തറപ്പൻ നികുതി വർധന ഇല്ലെന്നതാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിലെ വിലയിരുത്തൽ. എന്നാൽ ജനക്ഷേമത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുമുണ്ട്.

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ കാർഷിക മേഖലകൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും കെഎസ്ആർടിസിയ്ക്ക് ആശ്വാസകരമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

2മണിക്കൂർ 56 മിനിട്ട് നീണ്ട ബജറ്റ് പ്രസംഗം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ബജറ്റെന്ന റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.

ബജറ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം വായിക്കാം

Comments

comments

youtube subcribe