മെട്രോ കോച്ചുകള്‍ എത്തുന്നു.

മെട്രോ കോച്ചുകള്‍ എത്തുന്നു. മുട്ടം യാര്‍ഡിലേക്കാണ് കോച്ചുകള്‍ എത്തുന്നത്. നേരത്തെ എത്തിയ കോച്ചുകളുടെ പരിശീലന ഓട്ടം പൂര്‍ത്തിയായിരുന്നു. ആന്ധ്രയിലെ ശ്രീസിറ്റിയില്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അല്‍സ്റ്റോം കമ്പനിയുടെ പ്ലാന്റില്‍ നിന്നാണ് ഇത് എത്തുന്നത്. ജനുവരി പത്തിനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ട്രെയിന്‍ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചത്.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY