ഇത് വെറും തണ്ണിമത്തൻ അല്ല!!

0

തണ്ണിമത്തനും അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസും കഴിച്ച് മടുത്തോ. എന്നാലിതാ ഒരു വെറൈറ്റി വിഭവം. തണ്ണിമത്തൻ ജെല്ലി. വളരെ എളുപ്പത്തിലുണ്ടാക്കാമെന്നേ..വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ…

Comments

comments