നടക്കാനാകാത്ത കുഞ്ഞിന് അച്ഛന്‍ നല്‍കുന്ന സമ്മാനം നോക്കൂ

അസുഖ ബാധിതനായ മകനെ നടത്തം എന്താണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന അച്ഛന്‍. ആ കുഞ്ഞു മുഖത്ത് മാറിമറിയുന്ന സന്തോഷ ഭാവങ്ങള്‍ നോക്കൂ

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY