ശകുന്തളയായി വേദിയിൽ നിറഞ്ഞാടി മഞ്ജു

കാളിദാസന്റെ അഭിഞ്ജാന ശാകുന്തളം കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ നാടക കളരിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലെത്തിയപ്പോൾ ശകുന്തളയാകാൻ അവസരം ലഭിച്ചത് നടി മഞ്ജു വാര്യർക്ക്. ഇന്നലെ ടാഗോർ ഹാളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച ശാകുന്തളത്തിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു മഞ്ജുവിലെ ശകുന്തള.

ശാകുന്തളം ഇതാ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ…

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY