ഇത് പോലൊരു കല്യാണക്കത്ത് ഇതാദ്യം!

ചുനക്കര സ്വദേശി ജിഷ്ണുവിന്റെ വിവാഹക്ഷണക്കത്താണിത്. അണ്‍ ഒഫീഷ്യലായി സുഹൃത്തുക്കളേയും മറ്റും ക്ഷണിക്കാന്‍ ‘ബിഹാന്‍സ് ‘ ആണ് രസകരമായ ഈ കത്ത് ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത് നല്‍കിയത്.

bb3b7038174923.576987adabdee

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY