യോ യോ ഹണിസിങ്ങിന്റെ ധീരെ ധീരെ ഗാനം സംസ്‌കൃതത്തിൽ, വൈറലായി വീഡിയോ

0

യോ യോ ഹണി സിങ്ങിന്റെ ധീരെ ധീരെ സെ ഗാനകത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതം വേർഷൻ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാണ്. പങ്കജ് ജാ എന്ന പി.എച്.ഡി സ്‌കോളറാണ് ഗാനം സംസ്‌കൃതത്തിൽ ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹൃത്വിക് റോഷനും സോനം കപൂറും അഭിനയിച്ച ഈ ഗാനം ലപിച്ചിരിക്കുന്നത് കുമാർ സനു ആണ്.

 

Comments

comments

youtube subcribe