ചുംബനത്തിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങള്‍ ഇവയാണ്

വായ്പ്പുണ്ണ്, തൊണ്ടയിലെ അണുബാധ, മോണോ ന്യൂക്ലിയോസിസ് എന്ന ചികിത്സയില്ലാത്ത അസുഖത്തിനും വരെ ചുംബനം കാരണമാകും.ചുംബനം മൂലം പകരുന്ന രോഗങ്ങളേയും അതിന്റെ ചികിത്സകളേയും കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ അറിയാം

Subscribe to watch more

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY