വിജയ് റുപാനി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി

ഗുജറാത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിജയ് റുപാനിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന നിതിൻ പട്ടേൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി. നേരത്തേ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ആനന്ദി ബെൻ പട്ടേൽ രാജിവെച്ചിരുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY