പുറ്റിംഗല്‍ വെടിക്കെട്ടപകടം പോലീസിനും ഭരണ കൂടത്തിനും വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

അധികാരികള്‍ ആചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ നിയമ ലംഘനം നടത്തിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

0
35

പുറ്റിംഗല്‍ വെടിക്കെട്ടപടം പോലീസിനും ജില്ലാ ഭരണ കൂടത്തിനും വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന്  വിദഗ്ധ അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഈ റിപ്പോര്‍ട്ട് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാറിന് സംഘം സമര്‍പ്പിച്ചു . വെടിക്കെട്ടിനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിക്കാന്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടം കാലതാമസം എടുത്തുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്. അപേക്ഷ നിരസിച്ച ശേഷം വെടിക്കെട്ട് തടയാനുള്ള ഒരു നടപടിയും പോലീസും, ജില്ലാ ഭരണകൂടവും കൈക്കൊണ്ടില്ല.  അധികാരികള്‍ ആചാരത്തിന്റെ പേരില്‍ നിയമ ലംഘനം നടത്തിയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY