കീടനാശിനികള്‍ ശരീരത്തില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യങ്ങള്‍ നമ്മള്‍ അറിഞ്ഞതിനേക്കാള്‍ ഭീകരമാണ്

കീടനാശിനികള്‍ ചേര്‍ന്ന പച്ചക്കറികള്‍ കഴിക്കുന്നത്  മനുഷ്യശരീരത്തില്‍ മാരക രീതിയില്‍ ദോഷം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും പലപ്പോഴും അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടുതന്നെ ഇത് കഴിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളത്. എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ അറിഞ്ഞതിലും എത്രയോ കൂടുതലാണ് സത്യത്തില്‍ ഇത്തരം പച്ചക്കറികള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദൂഷ്യങ്ങള്‍.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY