യോഗേശ്വർ ദത്തിന് ആദ്യ റൗണ്ടിൽ തോൽവി

0

65 കിലോ ഫ്രീസ്‌റ്റൈൽ വിഭാഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ താരം യോഗേശ്വർ ദത്ത് പുറത്തായി. എതിരാളിയായ മംഗോളിയൻ താരം ഗൻസോറിഗിൻ ദത്തിനുമേൽ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം നേടി. ഇനി റെപ്പഷാഷിൽ മാത്രമാണ് ദത്തിന് പ്രതീക്ഷ.

Comments

comments