അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ വീടിന്റെ ഉൾഭാഗം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ??

നടൻ അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ മുംബൈയിലെ വീടിന്റെ ദൃശ്യങ്ങാണ് ഇത്. ബോളിവുഡിലെ രാജാവ് താമസിക്കുന്നതും കൊട്ടാരത്തിൽ !!

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY