ഈ അമ്മയും മകളും നിങ്ങളെ കരയിക്കും

0

തെരുവിൽ വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയും , ആ കുട്ടിയെ എടുത്ത് വളർത്തുന്ന മറ്റൊരു സ്‌കൂൾ കുട്ടിയുടേയും കഥ പറയുന്നു ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം.

Comments

comments