മലബാർ സിമന്റ്‌സ് എംഡി അറെസ്റ്റിൽ

0
61

അഴിമതികിക്കേസിൽ മലബാർ സിമന്റ് എംഡി കെ പത്മ കുമാറിനെ അറെസ്റ്റ് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി നിരന്തരാമായി നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്കൊടു വിലാണ് അറെസ്റ്റ്. വിജിലൻസ് പത്മകുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. കേസിന് ആസ്പദമായ തെംളിവുകൾ റെയ്ഡിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു.

malabar cements md k pathmakumar arrested.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY