പ്രതിഷേധം സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ അകത്ത് / ചിത്രങ്ങൾ

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സെക്രട്ടറിന്റെ അകത്തു കയറി പ്രതിഷേധിച്ചു. സ്വാശ്രയ ഫീസ് വർദ്ധനയ്‌ക്കെതിരെ ആണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

youth congress protest (1) youth congress protest (2) youth congress protest (3) youth congress protest (4) youth congress protest (5) youth congress protest (6) youth congress protest (7) youth congress protest (8) youth congress protest (9)

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY