പെൻഷൻ ആകുന്ന ഡോക്ടർമാർക്ക് ആറുമാസം കൂടി സേവനം നീട്ടി

0
25
 ആരോഗ്യവകുപ്പില്‍ 31.05.2016-ന് വിരമിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനകാലം ആറുമാസംകൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ച നടപടി മന്ത്രിസഭായോഗം സാധൂകരിച്ചു.

വിരമിക്കല്‍ തീയതിക്കു ശേഷമുള്ള കാലയളവ് യാതൊരുവിധ സേവനാനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കും കണക്കാക്കുന്നതല്ല. 2016 ജൂണ്‍ മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെ വിരമിക്കേണ്ട ഡോക്ടര്‍മാരുടെ സേവനകാലാവധി 2016 നവംബര്‍ 30 വരെ നീട്ടി.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY