കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുതിയ അവകാശികൾ

കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു. ഇത് സമ്പന്ധിച്ച് ധാരണാ പത്രത്തിൽ ഈ മാസം 12 ന് ഒപ്പ് വയ്ക്കും.

 

 

 

green field stadium,

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY