ശ്രുതി ഹാസ്സന്റെ തകർപ്പൻ ഡാൻസ് റിഹേഴ്‌സൽ !!

0

സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്റർനാഷനൽ മൂവി അവാർഡ്‌സ് (SIIMA) 2015 ന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ശ്രുതിയയുടെ ഈ ഡാൻസ് റിഹേഴ്‌സൽ.
Shruti Hasan, dance rehearsal

Comments

comments

youtube subcribe