രാജമ്മയെ പിടികൂടി; 4 കിലോ കഞ്ചാവും

0
നരുവാമൂട്ടിൽ 4 കിലോ കഞ്ചാവുമായി സ്ത്രീ പിടിയിൽ.

പള്ളിച്ചൽ സ്വദേശി രാജമ്മയാണ് പിടിയിലായത്.

Comments

comments