ഇളയരാജയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓണപ്പാട്ട് എത്തി

പൂത്തുമ്പിക്കിന്നല്ലോ പൊന്നോണം ഇളയരാജയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഓണപ്പാട്ട് കേള്‍ക്കാം
ദഫേദര്‍ എന്ന സിനിമയ്ക്കായി ഇളയരാജ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനമാണിത്. ടിനിടോമാണ് ചിത്രത്തിലെ നായകന്‍

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY