ബാംഗ്ലൂരില്‍ 18 ഇടങ്ങളില്‍ കര്‍ഫ്യു പിന്‍വലിച്ചു.

0

ബാംഗ്ലൂരില്‍ 18 ഇടങ്ങളില്‍ കര്‍ഫ്യു  പിന്‍വലിച്ചു.

Comments

comments

youtube subcribe