ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാന്‍ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാല്‍

0

ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാന്‍ ഭയപ്പെടേണ്ട. ഗതാഗത സെക്രട്ടറി ജ്യോതിലാല്‍
മലയാളികളുടെ യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ നടപടികളും എടുത്തതായി ജ്യോതിലാല്‍ അറിയിച്ചു.

Comments

comments

youtube subcribe