തെരുവുനായകള്‍ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

sc asks to consider to allow news programs in private fm

തെരുവുനായകള്‍ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എന്നാല്‍ മുഷ്യന്റെ ജീവന്‍ നായകള്‍ ഭീഷണിയാകരുതെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY