തെരുവുനായകള്‍ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

0

തെരുവുനായകള്‍ മനുഷ്യന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയാകരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. എന്നാല്‍ മുഷ്യന്റെ ജീവന്‍ നായകള്‍ ഭീഷണിയാകരുതെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

Comments

comments