പാൻഡകളെ നോക്കുന്നത് അത്ര എളുപ്പം പണിയല്ല

0
71

പാൻഡ മൃഗശാലയിലെ ഒരു രംഗമാണ് ഇത്. ഈ പാവം സൂകീപ്പർ പാൻഡകളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. പാൻഡ മൃഗശാലയിലെ ഈ രംഗം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമാവുന്നു.

 

 

 

panda, zookeeper

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY