കടന്ത്രപുഴ അപകടം; മരണം നാലായി

0

കടന്ത്രപുഴ അപകടത്തിൽ മരണ സംഘ്യ നാലായി. നാലാമന്റെ മൃതദേഹം കിട്ടിയത് മരുതോങ്കര നാലാം കണ്ടത്ത് നിന്ന്. മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല.

 

 

 

kadanthra river,

Comments

comments