ബന്ദിപുരയില്‍ തീവ്രവാദികളും സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു

0

ജമ്മുകാശ്മീരിലെ ബന്ദിപുരയില്‍ തീവ്രവാദികളും സൈന്യവും ഏറ്റുമുട്ടുന്നു. ഒരു തീവ്രവാദി കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Comments

comments

youtube subcribe