ഫെൻസസ് ട്രെയിലർ പുറത്ത്

0

1987 ലെ പുലിറ്റസർ പ്രൈസിന് അർഹമായ ഓഗസ്റ്റ് വിൽസന്റെ ‘ഫെൻസസ്’ എന്ന പുസതകം സിനിമയാവുന്നു. ഡെൻസൽ വാഷിംഗടൺ വേഷമിടുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകനും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള വേർതിരിവിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ ചിത്രം ഒരിക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

 

fences, trailer

Comments

comments