സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷം

സർക്കാർ സംഭരിക്കുന്നത് പച്ചക്കറിയല്ല പച്ചനോട്ടാണ് എന്ന് വിടി ബൽറാം എം.എൽ.എ. അതേസമയം നിയമസഭയിൽ ഇന്നും പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. സ്വാശ്രയ പ്രശ്‌നം ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ബഹളം. ബാനറുകളും പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ബഹളം വച്ചത്.

 

 

opposition, vt balram,

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY