ദേവഗൗഡ നിരാഹാര സമരത്തില്‍

0

കാവേരി പ്രശ്നത്തില്‍ ദേവഗൗഡ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നു. വിധാന്‍ സൗധയിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയക്ക് മുന്നിലാണ് നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Comments

comments