ബജറ്റിനെ സംശയിക്കുന്നത് മുലപ്പാലിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്നത് പോലെയെന്ന് മാണി

0

ബജറ്റിൽ നികുതിയിളവ് നൽകിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെ.എം.മാണി. ബജറ്റ് സംശുദ്ധമാണെന്നും, ബജറ്റിനെ സംശയിക്കുന്നത് മുലപ്പാലിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും മാണി പറഞ്ഞു.

 

 

 

km mani, budget

Comments

comments