ബജറ്റിനെ സംശയിക്കുന്നത് മുലപ്പാലിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്നത് പോലെയെന്ന് മാണി

km mani

ബജറ്റിൽ നികുതിയിളവ് നൽകിയെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് കെ.എം.മാണി. ബജറ്റ് സംശുദ്ധമാണെന്നും, ബജറ്റിനെ സംശയിക്കുന്നത് മുലപ്പാലിൽ ഉപ്പ് നോക്കുന്നത് പോലെയാണെന്നും മാണി പറഞ്ഞു.

 

 

 

km mani, budget

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY