സമരം തീർക്കണമെന്ന് വി.എസ്

vs-achuthanandan VS achyuthanandan welcomes demolition of buildings in Munnar move

സ്വാശ്രയ സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്ന് ഭരണ പരിഷ്‌കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ.
വി.എസ് അച്ച്യുതാനന്ദൻ. സമരത്തോടുള്ള സർക്കാർ സമീപനം ശരിയല്ലെന്നും വി.എസ് പറഞ്ഞു.

 

 

 

vs, strike

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY