ഗുരുദാസ് പൂരില്‍ ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

ഗുരുദാസ്പൂരില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റകയറാനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY