ഗുരുദാസ് പൂരില്‍ ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

0

ഗുരുദാസ്പൂരില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറ്റകയറാനുള്ള ഭീകരരുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെടുത്തി. ഇവിടെ ഭീകരര്‍ക്കായി തെരച്ചില്‍ തുടരുന്നു.

Comments

comments

youtube subcribe