കേരളാ ബ്ലാസ്‌റ്റേഴ്‌സിന് ആവേശമായി ശബരീഷിന്റെ പാട്ട്

കേരളാ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്‌സിന് ആവേശം പകർന്ന് മറ്റൊരു ഗാനം. ശബരീഷ് വർമ്മ എന്ന പ്രേമത്തിലെ ശംഭുവാണ് ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത്.

 

 

 

 

shabareesh, kerala blasters, song

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY