പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില കൂട്ടി

0

പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില നേരിയ തോതിൽ കൂട്ടി എണ്ണക്കമ്പനികൾ. പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 14 പൈസയും ഡീസലിന് 10 പൈസയും കൂട്ടി. ഡീലർമാരുടെ കമ്മീഷൻ കൂട്ടിയതിനെ തുടർന്നാണ് വിലകൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്.

പുതിയ നിരക്ക് ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി മുതൽ നിലവിൽ വന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 68 രൂപ 64പൈസയും ഡീസലിന് 57 രൂപ 54 പൈസയുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിരക്ക്.

Petrol price hiked 14 paise a litre, diesel by 10 paise.

Comments

comments