ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ നൃത്തം കണ്ട് നോക്കൂ…

0

നവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന ആഘോഷ പരിപാടിയിലായിരുന്നു ഈ കൊച്ചു മിടുക്കിയുടെ പ്രകടനം.

 

 

 

navratri, little girl dance

Comments

comments

youtube subcribe