മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് സി.ഇ.ഓ. മോഹൻ നായരുടെ പിതാവ് അന്തരിച്ചു

0
n-s-nair
വഴുതക്കാട് മോഹനത്തിൽ എൻ.എസ് നായർ അന്തരിച്ചു. 90 വയസായിരുന്നു.

മലേഷ്യൻ സർക്കാർ സർവീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. സംസ്കാരം വൈകുന്നേരം 5.30 ന് തിരുവനന്തപുരം ശാന്തികവാടത്തിൽ നടക്കും.

മാതൃഭൂമി ചാനൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മോഹൻ നായർ മകനാണ്.

Comments

comments

youtube subcribe