ലോകത്തെ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച റോഡ് !!

അറ്റ്‌ലാന്റിക് ഓഷിയൻ റോഡ് എന്നാണ് ഈ റോഡിന്റെ പേര്. 8.3 കിലോമീറ്ററാണ് ഈ റോഡിന്റെ നീളം.

worlds most dangerous road

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY